PROJEKTY

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované děti, které jsou mnohdy na okraji zájmu společnosti.

Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka komponovaných pořadů  Děti dětem, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto a další…

děti dětem

je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze a velkých městech).

Úsměv na tváři: je volné pokračování základního projektu Děti dětem, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

Tloskov 2022

Mikulášské: jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou o problémech handicapovaných dětí.

kromě dětských pořadů, organizujeme a pořádáme, mimo jiné, také akce zaměřené na “okrajové” cílové skupiny, jejichž radost je nám odměnou, například:

KONCERTY PRO SENIORY

obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme i u akcí pro seniory atmosférou pohody, setkáním s předními, velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

GOLFOVÉ AKCE

ačkoliv jsou převažující náplní činnosti režiséra a organizátora Petra Horáčka golfové akce, tak i v jejich rámci zveme na tyto akce handicapované děti i děti z dětských domovů, kde jim pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze, tj. těm, kteří to nejvíce potřebují

OstaTNÍ

Připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, zdravotnických zařízeních, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivity, dle požadavků samotných dětí anebo organizací. Jejich realizace by nebyla možná bez přispění dárců a sponzorů, jimž všem děkujeme a věříme, že i jim je odměnou šťastný úsměv na tváři účastníků těchto vskutku charitativních akcí.

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty.