PROJEKTY

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované děti, které jsou mnohdy na okraji zájmu společnosti.

Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka komponovaných pořadů  Děti dětem, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto a další…

děti dětem

je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze a velkých městech).

Úsměv na tváři: je volné pokračování základního projektu Děti dětem, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

Mikulášské: jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou o problémech handicapovaných dětí.

KONCERTY PRO SENIORY

obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme i u akcí pro seniory atmosférou pohody, setkáním s předními, velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

GOLFOVÉ AKCE

ačkoliv jsou náplní normální činnosti režiséra a organizátora Petra Horáčka, stejně tak i v rámci golfových akcí zveme na tyto akce handicapované děti, kde jim pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze, tj. těm, kteří to nejvíce potřebují.

OstaTNÍ

připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, zdravotnických zařízeních, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivitu, dle požadavků samotných dětí anebo organizací. .

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty.